Massage

Klassieke massage.                         

                           
             

Al ver voor onze jaartelling ( +/- 2700 jaar voor Chr.) werd door de Chinezen al gemasseerd.
Toentertijd werd dit alleen door priesters uitgevoerd.Het had toen een religieus karakter.
Dit om de gelovigen, die werden genezen, te laten geloven in een hogere macht.

Klassieke massage is al eeuwenlang een natuurlijke manier om weer balans te brengen in ons lichaam.
De handgrepen die worden gebruikt zijn door de jaren heen gelijk gebleven.
Door strijkingen, knedingen en kloppingen wordt de doorbloeding, lymfestroom stofwisseling en het zelfhelend vermogen van ons lichaam gestimuleerd. Hierdoor worden afvalstoffen sneller afgevoerd.

Een massage werkt kalmerend en kan lichamelijke klachten laten verdwijnen.

Ook heeft het een kalmerende uitwerking op de geest.
Hierdoor wordt u zich bewuster van uw eigen lichaam en de spanningen die zich hierin bevinden.

Een massage kan ook preventief werken.

                                                                   
Powered by webXpress